BRF Kåbo Park

Kåbo, Uppsala
Färdigställt
Läge
Kåbo, Uppsala
Typ
Bostadsrätt
Byggår
2012
Storlek
28 st / 4000 m²
Christensen & Co arkitekter

Stadsvillor

2012
Kåbo, Uppsala

Kåbo Park utgörs av moderna stadsvillor i en urban trädgård där vi tillvaratagit den gamla parkkaraktären med stora träd och öppna ytor.
Ambitionen var att skapa ett boende där mycket tanke lagts på att kombinera design och funktion med områdets känsliga kulturella karaktär.

 

Lägenheterna är fördelade på två större stadsvillor om fyra våningar samt två radhus, vilket bildar flyglar till den ena stadsvillan. Byggnadernas burspråk har dragits isär och knutits samman med omslutande balkonger. Balkongerna hjälper även till att göra husen till en naturlig och integrerad del av kvarteret.
De stora, massiva, ek-fönsterna i kombination med fasadbeklädnad av cederträ och mörkgrå puts gör att byggnaderna samspelar med områdets villabebyggelse och tomtens parkkaraktär.

Karta
Galleri
No items found.
Flera Projekt

Till alla projekt

arrow-right

Rosendal i siffror

Producerade lägenheter

620

stk
Lägenheter under projektering

450

stk
Kommersiell yta

30 000

kvm