Rosendal-torg-uppsala
fyren-projekt-boländerna-uppsala

Visioner och skisser

Idéer på hur vi tillsammans kan utveckla Uppsala

När vi skissar och utvecklar projekt hämtar vi inspiration vi hittat i naturen, på resor, upplevelser och genom att alltid vara nyfiken på nya som gamla miljöer och platser. En idé kan komma ifrån många olika saker, en tanke från barndomen, ett behov som inte är tillgodosett, en känsla man har eller får, eller bara en form som kommer fram av ett skissande på pappret eller skärmen.

Här har vi några av våra idéer och drömmar som vi gillar – och inte riktigt kan släppa.

urban-retreat-projekt-boländerna-uppsala
urban-retreat-projekt-boländerna-uppsala
urban-retreat-uppsala
urban-retreat-uppsala
Kontor

Urban Retreat

Boländerna Uppsala 2019

Urban Retreat var tänkt som Uppsalas grönaste kontor, med en stor frodig vinterträdgård i Carl von Linnés fotspår, med exotiska odlingar från olika världsdelar där personal och besökare möts kring mat, dryck, motion och aktivitet. Här planerades för gym, en 200 meter lång löparbana, en juicebar samt café och restauranger. Den gröna vinterträdgården omgärdas av två kontorslängor på vardera sida med sammankopplande broförbindelser på tvären.
Ovanpå byggnaden planerades för en av Uppsalas coolaste takträdgårdar med skybar och utsikt över Uppsala.

arrow-right

Läs mer

Arkitekt
Sustainvr & Architecture
Uppsala Tradecenter
uppsala-tradecenter
uppsala-tracedenter
Kontor

Uppsala Trade Center

Boländerna Uppsala 2012

Uppsala Trade Center är som ett glasblock som skurits upp i fyra delar med en upphöjd gård i mitten. Fasader och tak är vinklade, som kristaller som sträcker sig mot himlen och ger goda ljusförhållanden och utsiktsvinklar till både kontors- och hotellverksamheterna inuti byggnaderna. Markplanet består av en sammanhängande stor saluhall med restauranger och café, under detta ett större garage. Två av de fyra punkthusen innehåller kontor och två innehåller hotellverksamhet med long-stay verksamhet.

arrow-right

Läs mer

Arkitekt
Christensen & Co arkitekter
nya-masterplan-gränby
nya-masterplan-gränby-image2
nya-masterplan-gränby-image-aerial
Stadsplanering

Nya Gränby

Gränby, söder om Gränbystaden 2019

Med detta förslag till framtidens Gränby tänker vi oss ett sport- och kulturcentrum med simhall och digitalt interaktivt konstmuseum i ett aktivt kuperat landskap som delvis fortsätter upp längs med byggnadernas fasader. Projektet inkluderar sport, lek, mötesplatser, kontor och bostäder i varierande storlekar med en stor del större lägenheter enligt ett koncept vi kallar Live Like Friends - ett delboende för upp till 6 personer med egna rum och badrum, men med delade sociala ytor för samvaro, matlagning etc.

arrow-right

Läs mer

Arkitekt
Sustainvr & Architecture
Gastronomi-rescentrum-uppsala
Gastronomi-rescentrum-uppsala-
Gastronomi

Gastrohallen

Uppsala station 2010

Uppsala stationsområde ger ett rörigt intryck, det första man möts av är ett cykelhav. Genom att flytta cyklarna till en smart och effektiv källarförvaring erbjuder vi både väderskydd och service till alla cykelburna. Ovanpå denna anläggning har vi planerat för en gastronomihall som samtidigt skulle fungera som en mötesplats utanför kontors- och resetid. Dvs. skapa trygghet, synlighet och närvaro. Med detta förslag var tanken att lyfta första intrycket av Uppsala.

arrow-right

Läs mer

Arkitekt
Christensen & Co arkitekter
Fyren-uppsala
fyren-projekt-boländerna-uppsala
Fyren-uppsala-boländerna
Kontor och Sport

Fyren

Boländerna

Från gatan möts man av en ljus och aktiv glasad volym, som innefattar ett padelcenter med tio banor, gym, reception samt infart och ramp ner till parkeringskällaren. Ovanpå padelcentret ligger en grön takterrass med träningsytor, löpbana, odlingar, parklets, serveringsytor och foodtrucks. Mitt på takterrassen reser sig ett glasat kontorshus i ljus limträkonstruktion med ytterligare en takterrass och personalrestaurang högst upp.
Åtta våningar ljusa flexibla kontorsytor i en miljö av grönska, träning, hälsosam mat och inspirerande mötesplatser, får också en av Uppsalas bästa utsiktslägen ut över hela stan.

arrow-right

Läs mer

Arkitekt
Christensen & Co arkitekter
studenternas-ip-uppsala-masterplan
studenternas-ip-uppsala-diagram-koncept
studenternas-ip-uppsala-view
Sport

Studenternas IP Arena

Boländerna Uppsala 2019

Tack vare den sluttande och grästäckta takkonstruktionen i trä, ser det nästan ut som att den gröna parken lyfter sig från ån. Detta bildar ett väderskydd åt läktare och vidare upp emot sjukhuset och Polacksbacken, för att ge rum åt en högre byggnad, innehållande bl.a kontor, kök, restauranger och barer. Fasaden skall ge en stadsmässig och pampig entré mot sjukhuset, med stora möjligheter att flagga och informera om arrangemang och matcher som arrangeras. Samt möjlighet att ta emot busslaster med publik och besökare.

arrow-right

Läs mer

Arkitekt
Christensen & Co arkitekter
ny-park-pianoparken-boländerna
park-uppsala
Stadsplanering

Pianoparken

Uppsalas nya park i Främre Boländerna 2015

Redan som tågpassagerare på väg in till Uppsala kommer du att mötas av Uppsalas nya park. Längs med spårområdet löper en corténfärgad mur som erbjuder tågpassagerarna ett galleri av innovativ konst som projiceras på väggen som en välkomnande entré till Uppsala. Mot parken inrymmer muren en mängd konstnärsateljéer för kreativt skapande och exponering. Efter konstnärsstråket öppnar sig den stora och frodiga kultur- och aktivitetsparken, en ny målpunkt för närboende i de södra stadsdelarna och samtidigt ett utflyktsmål för hela staden.
Parken blir en tillgång för alla åldrar och rymmer en rad aktiviteter, lek, kultur eller bara avkoppling. Parken blir därmed en viktig knutpunkt för möten mellan stadens invånare som främjar både hälsa och social samvaro.

arrow-right

Läs mer

Arkitekt
Christensen & Co arkitekter
Karavan landskap
Köttinspektionen-uppsala
Köttinspektionen-uppsala
Gstronomi

Köttinspektionen

Strandbodgatan Uppsala 2021

En vacker byggnad ritad av Gunnar Leche, med mycket stora förutsättningar i ett läge där det saknas service och sociala platser skulle en mindre Salu/gastronomihall göra succé. Med plats för 8 restauranger att samsas och erbjuda ett brett utbud med takhöjd på ca 10 m och med uteserveringar i öst och väst.

arrow-right

Läs mer

Arkitekt
Gunnar Leche
Sustainvr & Architecture
luthagen-uppsala-bostäder
luthagen-uppsala-bostäder-student
Bostäder

Luthagens Cirkel

Tegnerparken, Luthagen 2016

Redan som tågpassagerare på väg in till Uppsala kommer du att mötas av Uppsalas nya park. Längs med spårområdet löper en corténfärgad mur som erbjuder tågpassagerarna ett galleri av innovativ konst som projiceras på väggen som en välkomnande entré till Uppsala. Mot parken inrymmer muren en mängd konstnärsateljéer för kreativt skapande och exponering. Efter konstnärsstråket öppnar sig den stora och frodiga kultur- och aktivitetsparken, en ny målpunkt för närboende i de södra stadsdelarna och samtidigt ett utflyktsmål för hela staden. Parken blir en tillgång för alla åldrar och rymmer en rad aktiviteter, lek, kultur eller bara avkoppling. Parken blir därmed en viktig knutpunkt för möten mellan stadens invånare som främjar både hälsa och social samvaro.

arrow-right

Läs mer

Arkitekt
Christensen & Co arkitekter
Karavan landskap
unik-uppsala-bostäder
unik-uppsala-bostäder-löparbana
Bostäder

UNIK

Vårdsätravägen Uppsala 2016

Som en skyddande bullermur mot den trafikerade Vårdsätravägen var vår vision att bygga en sammanhängande bostadskropp med upp till 800 lägenheter i varierande storlek med tyngdpunkt på yteffektiva 1:or och 2:or. Bostadslängan sveper runt två idrottsplaner och ovanpå byggnaderna planlade vi för löpar- /längdåkningsbana som får elementen att bilda en fulländad helhet. Byggnad och bana varierar i höjd för att relatera till omgivning, sol, skugga och utsiktsvinklar. Genom detta projekt skulle en idag öde idrottspark konverteras till ett aktivt sportcentrum med en fullstor fotbollsplan, en ishall och många kompletterande idrotter både inne och ute, sommar som vinter samt många funktionella bostäder på en och samma plats.

arrow-right

Läs mer

Arkitekt
Sustainvr & Architecture
campus-rosendal-uppsala-basket
Bostäder

Campus Rosendal Basket

Södra Rosendal , Uppsala

Campus Rosendal Basket var tänkt som ett centrum för Uppsalas basketungdomar, men även med flexibiliteten för många andra sporter och aktiviteter. Byggnaderna är disponerade som en utsträckt hand med olika hallar i de olika fingrarna, som flätar sig samman med park, utomhusbanor och varierande utomhusaktiviteter allt efter årstid. Ovanpå hallarna placerades radhusliknande bostadshus där bostäder av olika storlekar speciellt ägnade för sportutövarna, men fungerar lika bra för alla som uppskattar sport och en aktiv och hälsosam livsmiljö.

arrow-right

Läs mer

Arkitekt
CCO Arkitekter
Thotbjörns-torg-uppsala
Thotbjörns-torg-uppsala-bostäder
Thotbjörns-torg-uppsala-vy-domkyrkan
Bostäder

Torbjörnstorg

Svartbäcken /Tuna Backar, Uppsala 2014

Torbjörnstorg är en av Uppsalas finaste stadsdelar med många internationella besökare. Torget karaktäriseras i dagsläget av en industriliknande lagerbyggnad med en stor livsmedelsbutik. Byggnaden vetter mot Uppsalas populära och centrala område, Tunabackar. Vår vision är att bygga en ny livsmedelsbutik i moderna lokaler och ovanpå denna butik bostäder lokaliserade kring en grön innegård. Syftet är att skapa ett torg med liv och rörelse, ett inglasat aktivitetscenter och ett område karaktäriserat av träd och grönska.

arrow-right

Läs mer

Arkitekt
Christensen & Co arkitekter
Sustainvr & Architecture
Karavan landskap
Entre-Rosendal-uppsala
Entre-rosendal-uppsala-innergård
Bostäder

Entré Rosendal

Vårdsätravägen, Uppsala 2017

På gränsen mellan den vilda tallskogen och vårt välkända område Rosendal har vi föreslagit detta tillskott av bostäder. Ett tillskott i form av en L-formad och en rak byggnad som inramar en grönskande innergård och samtidigt släpper in den vackra skogen norr om tomten, nära bostadsytorna. På denna plats var det ett naturligt val för oss att planera ett projekt helt i lokal furu, både i konstruktionsbärande delar och i beklädnaden. Toppen av trävolymerna är kapade för att följa höjderna på det närliggande nybyggda huset. I de flesta trappuppgångarna hittar du en grön takterrass, inskuren i trävolymerna, detta för att kunna skapa ett socialt umgänge för våra boende.

arrow-right

Läs mer

Arkitekt
Sustainvr & Architecture
Rosendal-torg-uppsala
Rosendal-torg-uppsala
Rosendal-torg-uppsala
Bostäder & Sport

Rosendals Torg

Rosendals torg Uppsala 2015

Med Rosendals torg ville vi binda ihop Siegbahnsparken med idrottsplanerna och Stadsskogen . Runt den upphöjda gården bildar en U-formad byggnadsstruktur med öppning mot väst ett stadsmässigt kvarter ut mot stadsdelen. Kvarteret innehåller 450 bostäder, huvudentré till sporthallarna, samt en mängd offentliga funktionerna såsom bibliotek, gym och padel. Fasaden mot torget är utrustad med en utvändig rörlig solavskärmning, som i stängt läge är semitransparent för sol och insyn och kvällstid samtidigt fungerar som en jättebildskärm ut mot torget, där stora sportarrangemang eller musikevent kan projiceras med torget som läktare och stadens alla invånare som aktiv publik. Idrottsanläggningen är halvt nedgrävda och med direkt visuell kontakt till omgivande gaturum och park.

arrow-right

Läs mer

Arkitekt
Sustainvr & Architecture
Hockeyarena-kölen-uppsala
Hockeyarena-kölen-uppsala
Sport

Hockey Arena Kölen

Kungsängen, Fyrisån, Uppsala

Ett utmärkt läge för idrott med nya bron som gör det lätt att ta sig dit och därifrån möjlighet att både cykla, gå och åka kollektivtrafik. Hockey och konferens med plats för 5 000. Garage under pulkabacken lockar mycket folk även utomhus på vintrarna och ger Uppsala en attraktivitet som är tillgängliga och extremt roligt för både barn och ungdomar.

arrow-right

Läs mer

Arkitekt
Sustainvr & Architecture

Drömmen att utveckla och tillgängliggöra befintliga platser och byggnader samt se möjligheten hur nya platser och byggnader kan göra Uppsala ännu mer attraktivt.