Inspiration-hus-rosendal

Rosendal Fastigheter

Grundat i Uppsala 2007

Vision

Vi är med och bidrar till att skapa hållbara städer och platser som möjliggör en god livskvalité och en större upplevelse.

 

Mission

Vi skapar meningsfulla platser fyllda med innehåll. Med genomtänkt arkitektur och design skapar vi små bitar av stadens själ. Platser där människor får anledningar att mötas och umgås. Miljöer som möjliggör spontana och ordnade aktiviteter. Platser som väcker nyfikenhet, inspirerar och bidrar till ett rikare och ett mer kreativt liv.

 

Ambition

Vår ambition är att ge varje plats en egen, unik, identitet. Det gör vi med omtanke om platsen och de människor som där ska leva där och verka.

 

Om oss

Rosendal Fastigheter är ett Uppsalaföretag med fokus på bostads-och stadsutveckling. Bolaget grundades 2007 och ägs indirekt av familjen Rahmqvist och familjen Abrami.

Våra hörnstenar

Vi skapar platser där vi själva vill leva och verka. På så sätt tror vi att vi kan erbjuda Uppsalas invånare den bästa lösningen vad gäller innovativ design, en hälsosam miljö, gröna lösningar och god tillgång till aktiviteter och service.
Denna vision har varit med oss sedan starten för femton år sedan och kommer att följa med oss när vi bygger vidare in i framtiden.

Design

God design är smarta lösningar som fokuserar på dig och platsen där du ska bo, leva och verka. Samtidigt är en smart lösning vacker, tidlös och väcker nyfikenhet, både nu och många år framöver.

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete utgår från tre olika hållbarhetsperspektiv; miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.
För oss är dessa perspektiv integrerade och ett perspektiv kan inte utesluta ett annat.
Miljömässig hållbarhet bygger på att naturen kan återhämta sig av egen kraft och att vi inte frestar på ekosystemen genom att förorena och förstöra.
Miljömässig hållbarhet innebär också att man ska hushålla med en av de största bristvarorna i våra städer – själva marken. Därför planerar vi våra byggnader och platser så att de utnyttjas maximalt, varje dag, dygnet runt och året runt.
I det sociala perspektivet återfinns aspekter som jämlikhet, ett inkluderande och tolerant samhälle, rättvisa, mänskliga rättigheter, hälsa och välbefinnande.
Med andra ord hållbarhet utifrån individens behov. Vi skapar platser där det socioekonomiskt utanförskap adresseras, där ensamhet, utanförskap och hälsorelaterade problem minimeras. Vi fyller våra platser med innehåll och möjligheter till deltagande, interaktion och umgänge, vilket spelar en stor roll för att berika människors vardag och motverka ensamhet.
Ekonomisk hållbarhet handlar om att skapa platser som alla har råd att nyttja; förtätning, utnyttjade av de infrastrukturella investeringar som är gjorda och inte belastar nästa generation.

Service

Vem vill inte vakna till doften av nybakat bröd från bageriet runt hörnet, träna i det lokala gymmet eller att ha möjlighet att träffa en vän på caféet intill?
Varje nytt kvarter vi uppför ska ha sin egen själ och vara en plats som kan leva under dygnets alla timmar.

Aktivitet

Vi skapar platser som uppmuntrar till aktivitet och sociala möten.
Vi ger utrymme för breda, inbjudande trappor istället för stora hissar och planerar för enkla och lättillgängliga träningsytor och mötesplatser både inom-och utomhus. En god plats skall erbjuda liv och rörelse under dygnets alla timmar, då detta skapar trygghet hos både boende och besökande i staden.

Digitalisering

Den digitala transformeringen förenklar och underlättar kommunikationen mellan människor, effektiviserar förvaltningen och möjliggör ett enklare utbyte av varor och tjänster. När vi gör mätdata tillgängligt för boende och enkelt presenterar resultaten ser vi en positiv påverkan på energi-och media förbrukning. Via våra digitala kanaler kan man även boka tvättstuga, bastu, vinkällare, orangeri, beställa mat, genomföra felanmälan och ta del av mobilitetslösningar.

quote
Vår ambition är att ge varje plats en egen, unik, identitet. Det gör vi med vår arkitektur, vår omtanke om platsen och de människor som ska leva där."
Gorgen Abrami,
Grundare av Rosendal Fastigheter

Rosendal i siffror

Producerade lägenheter

620

stk
Lägenheter under projektering

450

stk
Kommersiell yta

30 000

kvm